XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej

Regulamin XIV Festiwalu Pieśni Patriotycznej

„Pieśń Ojczyzny Pełna”, Kock 2018

                                                                                               

§1. Organizator

Organizatorami XIV Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Pieśń Ojczyzny Pełna”, zwanego dalej Festiwalem, jest Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku

§2. Czas i miejsce

a. Festiwal jest imprezą cykliczną odbywającą się w Kocku w ramach rocznicowych uroczystości upamiętniających bitwę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga.

b. W roku bieżącym Festiwal odbędzie się 3 października (przesłuchania konkursowe) i 6 października (koncert laureatów).

c. Przesłuchania konkursowe odbędą się w środę 3 października od 10:00 w siedzibie Domu Kultury  w Kocku (ul. Apteczna 4).

d. Koncert Laureatów odbędzie się w sobotę 6 października (o miejscu i godzinie rozpoczęcia koncertu poinformujemy laureatów po przesłuchaniach konkursowych).

§3 Cele i zadania

a. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej, jak również ukazujących piękno naszej Ojczyzny, zwyczaje i tradycje.

b. Kształtowanie postaw patriotyczno-obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.

c. Pielęgnowanie i upowszechnianie tradycji niepodległościowej i Kleebergowskiej.

d. Poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego w wykonywaniu pieśni narodowych i patriotycznych.

e. Upamiętnienie postaci gen. Franciszka Kleeberga.

§4. Założenia programowe

a. Część konkursowa Festiwalu zostanie przeprowadzona w trzech kategoriach:

1. soliści – klasy 1-4 szkoły podstawowej i młodsi

2. soliści – klasy 5-8 szkoły podstawowej

3. soliści – 3 klasa gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

b. Uczestnicy Festiwalu wykonują JEDEN utwór.

c. Repertuar:

1. Utwory tradycyjne, historyczne.

2. Utwory nowe, w tym również autorskie.

3. Utwory znane, z nową, własną interpretacją.

§5. Główne kryteria oceny

a. Dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu.

b. Wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika.

c. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja).

d. Interpretacja utworów (inscenizacja ruchowa, estetyka i ogólny wyraz artystyczny).

§6. Nagrody

a. Główną nagrodą Festiwalu jest GRAND PRIX przyznawane niezależnie od kategorii (dyplom, statuetka i nagroda rzeczowa).

b. W poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy. Nagrody przyznaje jury Festiwalu powołane przez Organizatora.

§7. Postanowienia końcowe

a. Organizatorzy Festiwalu zapewniają nagłośnienie.

b. Zgłoszenie należy przesłać do 27 września 2018 r. pocztą lub pocztą email.

c. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

d. Uczestnicy Festiwalu zgłaszają się na przesłuchania konkursowe w środę 3 października 2018 r. do 9:30.

 

XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej w Kocku – „PIEŚŃ OJCZYZNY PEŁNA” 2018

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

  1. Imię i nazwisko wykonawcy, wiek, klasa 
  1. Nazwa i adres placówki patronującej wykonawcy 
  1. Opiekun artystyczny (imię i nazwisko, kontakt telefoniczny)
  1. Rodzaj akompaniamentu (wymagania techniczne)

 

…………………………………..

Podpis uczestnika lub opiekuna

 

…………………………………..

Pieczęć placówki patronującej

 

E-mail: domkultury.kock@wp.pl (w temacie maila: XIV Festiwal Pieśni Patriotycznej – zgłoszenie)

Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

21-150 Kock, ul. Apteczna 4

tel. (81) 859 11 10, 501 699 518 (dyrektor Adam Świć)


Licznik odwiedzin: 120996