Rozpoczęły się wakacje w UTW

21 czerwca zakończył się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kocku. Podczas uroczystego podsumowania roku burmistrz Tomasz Futera wręczył „zaliczenia” ponad 40 słuchaczom. Do zobaczenia w październiku!

A tak wyglądał miniony rok akademicki. Wykłady: 20 października 2017 - inauguracja roku akademickiego UTW połączona z otwarciem wystawy kolekcji prac Michała Borucińskiego "Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny w kościele w Kocku" ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Siedlcach; 26 października - Yaron Karol Becker "Rozdarta tożsamość polskich twórców żydowskiego pochodzenia: Korczak, Tuwim, Słonimski..."; 7 grudnia - Kamila Wieczorek "Europa śladami Mozarta"; 11 stycznia 2018 - Kazimierz Kasprzak "Śladami Tadeusza Kościuszki - bohatera dwóch narodów"; 25 stycznia - Ewa Gajewska "Święty Brat Albert"; 8 lutego - Bogdan Sozoniuk "Religie świata - Islam"; 22 lutego - Kamila Wieczorek "Śladami Straussów"; 22 marca - Ewa Kowalik "Kiedy i komu należy się odszkodowanie i zadośćuczynienie"; 5 kwietnia - Wioleta Zabielska i Marcin Czerniak "Jak działa słuch"; 19 kwietnia - Marta Pawlak "Garncarstwo"; 10 maja - Kazimierz Szynkaruk "Indie - perła korony brytyjskiej"; 24 maja - Andrzej Skórski i Bartłomiej Martys "Polityka senioralna Unii Europejskiej"; 14 czerwca – Zbigniew Smółko „O ostatnich bialskich Radziwiłłach”.

Ponadto: 9 listopada – zwiedzanie kockiego muzeum parafialnego; 23 listopada - zwiedzanie Muzeum Historii Kocka; 8 marca – występ przedszkolaków dla słuchaczek UTW z okazji Dnia Kobiet; 6 kwietnia – wyjazd słuchaczy UTW do Teatru Muzycznego w Lublinie na operetkę „Baron Cygański”; 17-18 czerwca – wycieczka słuchaczy UTW na Podlasie. Słuchacze uczęszczali także na specjalne zajęcia aerobicu i zajęcia plastyczne.


Licznik odwiedzin: 115077