Regulamin XV Koncertu Muzyki Chrześcijańskiej

Organizator

Organizatorem XV Koncertu Muzyki Chrześcijańskiej "CZAS UWIELBIENIA", zwanego dalej Festiwalem, jest Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku oraz Zespół Artystyczny NADZIEJA.

 

Czas i miejsce

1.  Festiwal jest imprezą cykliczną, o zasięgu regionalnym, gromadzącą grupy wykonujące muzykę chrześcijańską.

2. W bieżącym roku Festiwal odbędzie się 18 sierpnia na rynku w Kocku (plac Anny Jabłonowskiej).

3. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o 16:00.

 

Założenia programowe

  1. W części konkursowej mogą brać udział chóry, schole, zespoły wokalne, zespoły pielgrzymkowe etc.

2. Uczestnicy wykonują  3 utwory o tematyce religijnej (czas prezentacji maksymalnie 20 minut).

 

Główne kryteria oceny

1. Dobór repertuaru – treść i charakter zgodne z założeniami Regulaminu.

2. Wartość artystyczna utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestników.

3. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców (emisja, dykcja, intonacja).

4. Interpretacja utworów.

5. Estetyka i ogólny wyraz artystyczny.

 

Nagroda

  1. Przyznanie zostaną nagrody finansowe  za I, II, III miejsce.
  2. Nagrody, ufundowane przez sponsorów Festiwalu, przyznawane są przez powołane przez organizatora jury.
  3. Decyzja jury o przyznaniu nagród jest ostateczna.

 

Postanowienia końcowe

1. Organizator Festiwalu zapewnia:

a) nagłośnienie oraz zadaszoną scenę

b) poczęstunek

2. Uczestnicy Festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub jednostki delegującej.

3. Uczestnicy Festiwalu zgłaszają się do 12 sierpnia – mailowo lub telefonicznie. W dniu wydarzenia potwierdzają swoją obecność w sekretariacie Festiwalu (w pobliżu sceny) do godz. 15:30.

4. Próby techniczne przewidziane w godzinach 15.00-16.00.

5. W przypadku niesprzyjającej pogody Festiwal odbędzie się w Hali Widowiskowo-Sportowej Szkoły Podstawowej w Kocku.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Festiwalu z przyczyn niezależnych, o czym poinformują uczestników na stronie Domu Kultury w Kocku do 13 sierpnia.

 

 

E-mail: czasuwielbienia@gmail.com

 

Koordynator Festiwalu:

Mateusz Obroślak

Tel.  601 228 117

Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

21-150 Kock, ul. Apteczna 4

Tel. (81) 859 11 10


Licznik odwiedzin: 135971