Miejsko-gminny etap MKR

37. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

 
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie ogłasza 37. Mały Konkurs Recytatorski
dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.
Mamy nadzieję, że jak co roku Mały Konkurs Recytatorski da młodym ludziom szansę
na odnalezienie najlepszej interpretacji dzieł największych mistrzów pióra.
Zachęcamy do sięgania po teksty nowe, rzadko prezentowane, mówiące o tym,
co jest naprawdę bliskie młodym recytatorom.
Uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej zapraszamy do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do Życia”.
REGULAMIN KONKURSU
I. Adresaci: Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych województwa lubelskiego.
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI.
Uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Przebudzeni do Życia”.
II. Założenia programowe:
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu. Czas występu: do 5 minut.
III. Kryteria oceny:
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję recytatora, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny. 
IV. Plan organizacyjny Konkursu:
Zgodnie z tradycją Konkurs odbywa się w drodze wielostopniowych eliminacji: środowiskowych (szkolnych, gminnych, miejskich), powiatowych, wojewódzkich.
TURNIEJE POWIATOWE
powinny odbyć się w terminie do 21 maja 2018 r. Ich organizatorzy są zobowiązani przesłać protokół i karty uczestników zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin do 22 maja 2018 r.
Jury turniejów powiatowych może typować do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów po dwóch recytatorów w każdej kategorii (razem - do 4 osób); Istnieje możliwość przesunięć limitu miejsc na inne kategorie, liczba recytatorów
zakwalifikowanych do Wojewódzkiego Koncertu Laureatów nie może jednak przekroczyć 4 osób;
Powiaty: Lublin, Puławy, Ryki są podzielone na rejony (odpowiednio: Lublin i Piotrowice; Puławy, Nałęczów i Kazimierz Dolny, Ryki i Dęblin); 
Organizatorzy eliminacji powiatowych mogą wyznaczyć limit zgłoszeń dla każdej z gmin lub szkół ze swojego terenu.
V. WOJEWÓDZKI KONCERT LAUREATÓW
Organizator: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Termin: 5-6 czerwca 2018 r.
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury, ul. Dolna Panny Marii 3, Lublin
Laureaci turniejów powiatowych otrzymają pisemne zawiadomienie o dokładnym terminie występu w Lublinie, przyjeżdżają na Koncert Laureatów na koszt własny lub instytucji delegującej;
WOK zastrzega sobie prawo zaproszenia do udziału w Koncercie Laureatów 37. MKR zwycięzców innych konkursów o podobnym zakresie wiekowym i tematycznym, których jest współorganizatorem. Recytatorzy wykonują jeden tekst, recytowany w eliminacjach powiatowych. Jury Wojewódzkiego Koncertu Laureatów wyłoni zwycięzców konkursu. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Werdykt jury jest niepodważalny.

 


Załączniki:

Licznik odwiedzin: 115075