Konkurs dla wykonawców, autorów i kompozytorów

Radzyński Ośrodek Kultury ogłasza kolejną edycję Ogólnopolskich Spotkań z Piosenką Autorską. Szczegóły poniżej.

REGULAMIN
XXII OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ z PIOSENKĄ AUTORSKĄ
"ORANŻERIA 2017"
25/26/27 sierpnia 2017

 

Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską, organizowane są z myślą o propagowaniu, promowaniu i edukowaniu młodych artystów nieprofesjonalnych jak i też promowaniu piosenki autorskiej oraz promocji naszego miasta i powiatu.

Jury powołane przez Organizatora XXII OSzPA oceniać będzie: wartość artystyczną prezentacji, walory wokalne, interpretację, aranżację oraz ogólny wyraz artystyczny.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE.
W Spotkaniach mogą uczestniczyć nieprofesjonalni wykonawcy (autor lub zespół do pięciu osób), którzy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2017 r. nadeślą na adres:

Radzyński Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 4
21-300 Radzyń Podlaski
z dopiskiem "ORANŻERIA 2017"

bądź drogą elektroniczną na adres: oszpa@radzrok.home.pl

 

1. Płytę CD lub pliki mp3 z nagraniem przewidywanego do wykonania w konkursie repertuaru (3 utwory z tekstem własnym lub innego poety – preferowane własne teksty z muzyką własną bądź partnera z zespołu).
2. Teksty piosenek z podaniem autorstwa.
3. Kartę zgłoszenia uczestnika.
4. Wykonawcy nagrodzeni i wyróżnieni w poprzednich edycjach konkursu nie mają obowiązku nadsyłania płyt.

 

Zasady udziału
1. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną przesyłając w załącznikach: kartę zgłoszenia, nagrania i tekst piosenek.
2. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Artystyczna powołana przez Organizatora wyłoni 12 uczestników konkursu.
3. Podczas przesłuchań konkursowych OSzPA prezentuje się dwa utwory (trzeci na ewentualne życzenie jury). Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 15 minut.

4. Niedopuszczalnym jest odtwarzanie utworów z dyskietek, akompaniament z keyboardów oraz półplayback.
5. Uczestnicy zapewniają własny akompaniament, a organizator gwarantuje pianino, nagłośnienie i oświetlenie sceny.
6. Organizatorzy zobowiązują się przekazać telefonicznie, faksem bądź drogą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu do udziału w Spotkaniach do dnia 22 sierpnia 2017 roku.
7. Laureaci konkursu wystąpią w Koncercie Galowym w dniu 26 sierpnia o godz.18.00.

Nagrody
1. Za miejsca I, II, III – nagrody finansowe.
2. Za miejsca IV, V, VI – wyróżnienia.
3. Wyróżnienie - „ANIOŁEK” - nagroda im. Agaty Budzyńskiej
4. Jury ma prawo nominacji laureatów do udziału w Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie.


Postanowienia końcowe
1. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa jest wpłata akredytacji w kwocie 50 zł od zgłoszenia na konto Radzyńskiego Ośrodka Kultury:
BS - Radzyń Podlaski
62 8046 0002 2001 0000 0143 0001
oraz przedstawienie po przyjeździe dowodu wpłaty (ksero) z dopiskiem "Oranżeria 2017". Istnieje możliwość wpłaty akredytacji w biurze organizacyjnym podczas trwania festiwalu.
2. Za odpłatnością zapewniamy noclegi i wyżywienie.
3. Uczestnicy i opiekunowie przyjeżdżają na koszt własny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Radzyńskim Ośrodku Kultury, tel. (83) 352 73 14,
pocztą internetową e-mail: oszpa@radzrok.home.pl bądź pod tel. kom. 601 096 159, 

 

XXII  OGÓLNOPOLSKIE JUBILEUSZOWE SPOTKANIA  z  PIOSENKĄ  AUTORSKĄ

„ORANŻERIA 2017”

 

 

KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

 

 

  1. Imię i nazwisko uczestnika (lidera zespołu):

 

........................................................................................................................

 

  1. Data i miejsce urodzenia:

 

            ........................................................................................................................

 

  1. Adres, telefon, e-mail:

 

            .........................................................................................................................

 

  1. Dorobek i osiągnięcia artystyczne:

 

           ..........................................................................................................................

           ..........................................................................................................................

           ..........................................................................................................................

 

  1. Tytuły utworów zgłoszonych do konkursu:

            1) tytuł ...............................................................................

 

                autor tekstu ....................................................................

 

                kompozytor ...................................................................

 

             2) tytuł ...............................................................................

 

                autor tekstu ....................................................................

 

                kompozytor ....................................................................

 

              3) tytuł ...............................................................................

 

                autor tekstu .....................................................................

 

                kompozytor .....................................................................

 

  1. Informacje dla akustyka (akompaniament, skład zespołu, ilość mikrofonów, liczba linii):

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................            

  1. Noclegi

 

€      

25/26 sierpnia

€      

26/27 sierpnia

€      

27/28 sierpnia

 

Pierwszy nocleg w cenie 22 zł, każdy kolejny w cenie 17 zł.

 

  1. Wyżywienie              

             

Data

śniadanie

obiad

26 sierpnia

€

€

27 sierpnia

€

€

         

Koszt:

Śniadanie – 10 zł

Obiad – 15 zł                             

 


Licznik odwiedzin: 77925