GRUPY INSTRUKTORSIE DOMU KULTURY WZNOWIĄ DZIAŁALNOŚĆ OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 

W sezonie 2019/2020 działały:

zajęcia plastyczne dla dzieci i seniorów - instruktor MARIA MYROSZNYCZENKO 

taniec ludowy dla dzieci - instruktor SYLWIA DMOWSKA 

szachy dla dzieci - instruktor ADAM PĘKAŁA 

grupa teatralna dla dzieci - instruktor DOMINIKA TRYKACZ 

oraz

Uniwersytet Trzeciego Wieku - instruktor ADAM ŚWIĆ 

Zespół Artystyczny NADZIEJA - instruktor MATEUSZ OBROŚLAK 

ludowe zespoły śpiewacze z Talczyna i Górki 

 

 

zajęcia odpłatne:

grupy taneczne  - instruktor MILENA DOMINO-DYRKACZ 

robotyka/programowanie dla dzieci - instruktor RADOSŁAW JÓZWIK 

nauka gry na gitarze - instruktor WOJCIECH "MOLAS" GIL 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin: 156421